Varför våra kurser

Vill du utveckla ditt fotograferande

Våra kurser ger dig möjligheten att själv utveckla ditt fotograferande under vägledning av våra handledare. Du får guidning och feedback på dina uppgifter och kan jobba i egen takt efter dina egna möjligheter.
Vårt team
John Hagby
Mästare i ljus och huvudlärare

Elin
Tålmodig modell
Vår mest trogna modell då hon alltid ställer upp att vara försökskanin när vi vill testa något nytt i modell/porträttsammanhang. En perfekt sammarbetspartner som står still tills vi testat klart. Dock inte så kreativ med egna poser.
Peter Jademyr
Kursansvarig
Porträtt och reklafotograf som är van vid större projekt och är problemlösare delux. Han är tydlig med vad han gillar och inte gillar och ser till att vi alltid är på väg framåt med våra kurser.

Vår Vision

Vår vision är att skapa kurser som kombinerar flexibiliteten med e-learning och tryggheten i live workshops
Studio Pi Utbildning är i grund och botten en del av Studio-pi.se. Vi som står bakom detta är John Hagby och Peter Jademyr. John har under ca 15 års tid varit aktiv med mycket uppskattade fotoworkshops, föredrag och utbildningsfilmer. Peter har många års erfarenhet av att hantera större event och projekt vilket är en viktig del i att få det administrativa flödet kring Studio Pi Utbildning att fungera bra. Det som gjort att vi på Studio Pi har tagit upp webutbildningsdelen är att vi upplever att något saknas kring fotoutbildningar. Det vanligaste är att man kan gå en workshop eller hänvisas till förinspelade filmer på t.ex. youtube eller via andra förinspelade utbildningstjänster. Båda varianter har såklart fördelar men också nackdelar. Vi vill på Studio Pi utnyttja fördelarna men eliminera nackdelarna i våra lärarledda webkurser. 
Det vi vill erbjuda är workshopens fördelar med en lärare som kan svara på de eventuella frågor deltagarna har. Om man inte förstår en formulering som läraren har eller behöver ha något annat förklarat för sig. T.ex. fackuttryck eller kanske bara att få respons på de resultatet man får när man själv tar bilder. Vi vill samtidigt eliminera den geografiska begränsningen det innebär att gå en workshop. Vi vill att du skall kunna utvecklas som fotograf oavsett vart du bor och de förutsättningar du själv har. Vi vill också erbjuda webkursernas fördelar med att du kan pausa din utbildning när du vill, lyssna/se om klipp och ta till dig informationen du får i ett tempo som passar dig. Samtidigt vill vi minimera de klara begränsningar ett förinspelat utbildningsklipp innebär. T.ex. missförstånd eller om läraren inte lyckas förklara på ett sätt som du förstår. Då vill du ha möjlighet att kunna ställa en fråga och det vill vi ge dig.
Studio Pi Utbildning är säkra på att vi har hittat den perfekta kombinationen som faktiskt lyfter dig som deltagare ytterligare till en nivå som varken en workshop eller en ren förinspelad webkurs kan ge. I och med möjligheten att interagera med din lärare och dessutom få bekräftelse på om du förstått läraren eller inte i form av godkända/icke godkända inlämningsuppgifter så vet du om du lyckats själv.
Alla vet vi att det är bäst att själv utföra något för att lära sig det, det har vi tagit fasta på hos Studio Pi Utbildning.

Några återkommande frågor

Vad är skillnaden på en lärarledd webkurs och en workshop?

En webkurs kan du gå utan att närvara på en specifik plats. Detta är också bästa sättet att lära sig då du får kunskapen men inget "serverat". Du måste göra allt själv för att få resultatet kursen syftar på. Du får sedan godkänt från kursledaren som bekräftar att du förstått dina inlämningsuppgifter. På det sättet vet du att du har förstått hur saker och ting hänger ihop. En workshop innbebär att du behöver du vara på plats hos kursledaren och ofta förklarar kursledaren vad denna gör sen får du själv ta bilder utifrån de förutsättningar som sätts. T.ex. du får ta bilder i en färdig ljussetup medans med webkursen får du själv sätta upp ljuset. Båda har sina fördelar men vill du få bästa möjliga förståelse för detaljerna kring en kurs är en lärarledd webkurs ultimata sättet att lära sig på.

Vad innebär en "lärarledd webkurs"?

Det är mer och mer vanligt att man lär sig kring en förinspelad kurs kring ett ämne. Ett kostnadseffektivt sätt att göra kurser på, och ett bra sätt att lära sig på. Det som skiljer en vanlig webkurs och Studio Pi's lärarledda webkurser är att du kommer ha möjlighet att få feedback ifrån din lärare. Om du inte förstår något som kursledaren säger så har du möjlighet att fråga och be det få förklarat på ett annat sätt. I en vanlig webkurs är du hänvisad till att förstå vad kursledaren förklarar och gör du inte det finns det ingen att fråga.

Vad innebär det att kursen är tidsbegränsad?

En lärarledd webkurs är tidsbegränsad på samma sätt som en vanlig lärarledd kurs. Om en kurs är på 4 veckor innebär det dock inte att du är begränsad till att lära dig under 4 veckor. Det som är en fördel om du håller kursens tempo är att du har möjlighet att ställa frågor kring kursens innehåll i samband med webinars som görs en gång i veckan. Kursen kommer finnas tillgänglig för dig även efter de aktiva veckorna men även detta är tidsbegränsat. Detta är för att du inte skall skjuta kursen på framtiden. Har du väl bestämt dig för att gå kursen så vill vi se att du avslutar den. En kurs är tillgänglig från kursstart och 3 månader framöver. Du har alltså 3 månader på dig att gå kursen. Under hela denna period kommer du kunna få "godkänt" eller "icke godkänt" på dina uppgifter. En kurs innehåller en "Aktiv kursperiod" och en "Passiv kursperiod". Läs mer om dessa på FAQ under rubriken "Vad är Aktiv/Passiv kursperiod"?

Får man något intyg efter att man gått kursen?

Ja, alla deltagare som fått sina hemuppgifter godkända får ett diplom som ett intyg på att man fullföljt kursen. Detta är en bekräftelse på att man har förstått och kunnat använda sig av den kunskap man får av kursens innehåll. Allt baseras på godkända inlämningsuppgifter i form av bildmaterial

Vad är Aktiv/Passiv kursperiod

Varje kurs delas in i en aktiv resp en passiv del av kursperioden. Det är för att ge alla möjlighet att interagera med kursens lärare under den första delen av kursen men samtidigt inte tvinga deltagare att hålla det tempot kursen bygger på. 
Om kursen annonseras som en 4-veckors kurs så kommer det vara 4 webinars med kursens lärare en gång i veckan från kursstart. Dessa webinars är basserade på frågor som kommer från er deltagare och en interktivitet kommer ge dig möjlighet att under webinaret (eller inför webinaret) ställa frågor till läraren som berör kursen. Webinaret kan innehålla förtydligande kring kursens olika ämnen och lektioner och även feedback på deltagarnas inlämningar. Deltagarnas inlämningsuppgifter diskuteras inte i webinaren utan godkännande från resp deltagare. Du kan alltså gå kursen utan att behöva visa något för andra kursdeltagare men vi uppmuntrar att du delar med dig av dina framsteg.
Den passiva delen av kursen innebär att du inte kommer kunna ställa frågor till läraren. I regel är den passiva delen av kursen tillgänglig 3 månader efter kursstart. Under denna period kommer du få godkänt/icke godkänt på dina inlämningsuppgifter. Ingen värdering görs på bilderna mer än om man förstått och lyckats genomföra uppgiften. 
I korta ordalag, vill du kunna ställa frågor till kursledaren så gör du det under den aktiva kursperioden. Hinner du inte med så är du hänvisad till vad andra frågat då du kan se kursens webinars i repris även under den passiva delen av kursen. Varje kurs stängs i regel 3 månader efter kursstart. Under hela kursperioden får du godkänt/icke godkänt på dina inlämningsuppgifter.
Created with